Regulamin

Informacje o nas

REGULAMIN

Każdy użytkownik odwiedzający i korzystający z Portalu Weselny Expert pod adresem www.weselnyexpert.pl oraz Katalogu Firm pod adresem www.specjalisciodwesel.pl jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków regulaminu lub polityki prywatności, powinien opuścić Portal i Katalog Firm oraz zaprzestać korzystania z nich. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i postanowienia dotyczące korzystania z Portalu Weselny Expert oraz Katalogu Firm.

 

DEFINICJE:

UŻYTKOWNIK – każda osoba korzystająca z Portalu lub Katalogu Firm
FIRMA – Użytkownik, który promuje swoje usługi na Portalu lub w Katalogu Firm
PORTAL – Ogólnopolski Portal Ślubny Weselny Expert pod adresem www.weselnyexpert.pl
KATALOG FIRM – zbiór Użytkowników, którzy dobrowolnie zamieścili ogłoszenie, w którym prezentują swoje usługi pod adresem www.specjalisciodwesel.pl
KONTO – profil użytkownika, do którego ma dostęp wyłącznie użytkownik
HASŁO – ciąg znaków niezbędny do zalogowania do konta. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim  nie związanych z kontem
FIRMA PARTNERSKA – Użytkownik, który nawiązuje na indywidualnych warunkach współpracę z Portalem lub Bazą Firm, a jego usługi, komunikaty, informacje promocyjne i handlowe mogą być udostępniane lub przesyłane drogą elektroniczną  Użytkownikom Portalu jak i Bazy Firm
UMOWA – umowa na czas określony bądź nie, w zależności od wybranej Usługi świadczonej drogą elektroniczną między Właścicielem a Użytkownikiem Portalu lub w Katalogu Firm
USŁUGI – możliwości jakie daje Użytkownikom Portal i Katalog Firm. Dostęp do niektórych Usług może być płatny. Korzystanie z Usług dostępne jest dla osób powyżej 18-go roku życia. Korzystanie z Portalu i Katalogu Firm przez osoby niepełnoletnie wymaga zgody ich opiekunów prawnych.
REGULAMIN – niniejszy dokument, który reguluje zasady korzystania z Portalu i Katalogu Firm dla Użytkowników
WŁAŚCICIEL – Weselny Expert ul. Architektów 9/12 35-082 Rzeszów NIP 8722247642

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Z Portalu oraz Katalogu Firm mogą korzystać Użytkownicy powyżej 18 roku życia. Do korzystania z Portalu oraz Katalogu Firm przez osoby nieletnie wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.
Aby móc korzystać z Portalu oraz Katalogu niezbędny jest dostęp do internetu w urządzeniu z którego korzysta użytkownik.
Portal i Baza Firm zastrzega sobie prawo do udostępniania informacji handlowych należących do Firm Partnerskich, które nawiązały, bądź nawiążą w przyszłości współpracę z Portalem lub Bazą Firm.
Regulamin obowiązuje i dotyczy Portalu oraz Bazy Firm, na których znajdują się linki przekierowujące na inne strony, gdzie niniejszy regulamin nie obowiązuje.
Użytkownikom zabrania się korzystania z Portalu oraz Bazy Firm w sposób, który może działać na szkodę Portalu, Bazy Firm lub innych Użytkowników, kopiowania, tłumaczenia, edytowania i reprodukowania jakichkolwiek treści zamieszczonych w Portalu lub Bazie Firm za wyjątkiem treści zawartych na własnym koncie.
Przeglądanie treści zawartych na Portalu oraz ofert Firm znajdujących się w Katalogu Firm nie wymaga założenia konta Użytkownika.
Każdy Użytkownik może dobrowolnie wybrać Usługi płatne dostępne na Portalu lub w Katalogu Firm, a kosztami za korzystanie z tych Usług będzie obciążony Użytkownik.
Do niektórych opcji korzystania z Portalu i Bazy Firm konieczne jest podanie danych teleadresowych i/lub osobowych. Dane te Użytkownik podaje dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
Dodatkowe informacje na temat pozostawionych danych określa Polityka Prywatności.
Użytkownik dodając do Portalu lub Bazy firm jakiekolwiek treści mające na celu promowanie jego usług oświadcza, że do użytych materiałów posiada pełne prawa, a materiały te są wolne od praw osób trzecich. Jeśli Użytkownik nie posiada praw autorskich, zamieszczając materiały oświadcza, że posiada zgodę autora/ów na wykorzystanie materiałów publikowanych na Portalu i w Katalogu Firm.  Użytkownik zamieszczając materiały promocyjne wyraża zgodę na użycie ich przez Właściciela Portalu i Katalogu Firm do celów autopromocji.
Portal oraz Katalog Firm może zostać wyłączona w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych na okres niezbędny do ukończenia tych prac, co nie wiąże się z ponowną kalkulacją rozliczeń między Użytkownikiem a Portalem lub Bazą Firm przyjętą w dniu kalkulacji lub zakładania konta. W przypadku zauważenia przez Użytkownika nieprawidłowości w działaniu Portalu lub Bazy Firm, może on o tym fakcie poinformować Właściciela drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres weselnyexpert@gmail.com
Płatności za usługi powinny być dokonywane przez elektroniczny system płatności dostępny na Portalu oraz na stronie Katalogu Firm.
Wszystkie treści zamieszczone na Portalu lub w Katalogu Firm z momentem zamieszczenia stają się własnością Właściciela Portalu i Katalogu Firm w momencie ich zamieszczenia. Treści zamieszczone w Katalogu Firm przestają być własnością Właściciela Portalu i Katalogu Firm w momencie usunięcia konta przez Użytkownika.

Właściciel nie odpowiada za ewentualne roszczenia powstałe w wyniku porozumień lub zawartych umów pomiędzy osobą fizyczną a Firmą, której oferta znajduje się w Katalogu Firm lub jest promowana na Portalu.

 

OFEROWANE USŁUGI

Każdy Użytkownik Portalu i Katalogu Firm ma dostęp do wszystkich oferowanych Usług. Aby założyć konto w Katalogu Firm i dodać ofertę promującą usługi ślubne, Użytkownik powinien posiadać firmę i takie usługi świadczyć.
Korzystanie z usług płatnych jest dobrowolne i wiąże się z koniecznością dokonania opłaty.
Usługi płatne są świadczone na czas określony, który określa wybrana przez Użytkownika usługa. Po tym czasie Użytkownik może, ale nie musi kontynuować wybranej usługi. W przypadku kontynuacji Użytkownik powinien dokonać opłaty według obowiązującego cennika.
Portal oferuje dla Użytkowników:
– możliwość przeglądania treści w formie tekstowej, graficznej lub wideo
– możliwość zamieszczenia przez Firmę logotypu z odnośnikiem na stronę internetową bądź profil facebook Firmy w celu promowania usług danej Firmy
– dostęp do Katalogu Firm
– możliwość wysłania zapytania przez Użytkownika do Firm przez wypełnienie odpowiedniego formularza

Katalog Firm oferuje dla Użytkowników:
– dostęp do Katalogu Firm i ofert w nim zawartych
– dostęp do Portalu i treści w nim zawartych
– możliwość wysłania zapytania do Firm przez wypełnienie odpowiedniego formularza
– możliwość przeglądania treści w formie tekstowej, graficznej lub wideo przez Użytkowników
– możliwość zamieszczenia przez Firmę oferty zawierającej dane teleadresowe oraz przedstawienie oferowanych usług w postaci tekstowej, graficznej i wideo z odnośnikiem na stronę internetową, profil facebook lub instagram Firmy w celu promowania swojej działalności, a w związku z tym możliwość zamieszczenia tych danych tj. treści, zdjęć, grafik na serwerze obsługującym Portal lub Katalog Firm. Materiały wideo mogą być zamieszczane do oferty poprzez podanie do nich aktywnego i poprawnie działającego odnośnika. Materiały wideo nie mogą być jako pliki umieszczane na serwerze obsługującym Portal lub Katalog Firm.
Zamieszczenie oferty przez Użytkownika w Katalogu Firm nie gwarantuje pozyskania klientów

 

KONTO UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik, by promować swoje usługi płatnie bądź nie lub korzystać z niektórych funkcji Portalu lub Katalogu Firm powinien założyć indywidualne konto na Portalu bądź w Katalogu Firm.
Każdy Użytkownik zakładający konto jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem.
Z Katalogu Firm mogą być usunięci Użytkownicy, których konta zostaną uznane za nieprawdziwe lub których działanie będzie szkodziło Portalowi lub Katalogowi Firm.

Konto Użytkownika pozwala na późniejsze, ponowne logowanie się przy użyciu nazwy oraz hasła oraz edycję swojego profilu, a w przypadku promocji usług, edycji treści dodanego ogłoszenia oraz zawartych w nim materiałów.
Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto.

 

DANE OSOBOWE i TELEADRESOWE

Wyłącznie Użytkownik zakładający konto w Portalu lub Katalogu Firm zobowiązany jest do podania prawdziwych danych teleadresowych i osobowych.
Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich edytowania.
Dane personalne oraz teleadresowe Użytkowników Portalu i Katalogu Firm nie są sprzedawane osobom trzecim, tym samym Portal i Katalog Firm zobowiązuje się do zapewnienia ochrony, a także przestrzegania poufności tych danych.

Na Portalu i w Katalogu Firm podanie danych teleadresowych i osobowych jest konieczne do założenia Konta.

Zakładając Konto na Portal i w Katalogu Firm nigdy nie prosi o podanie danych typu pesel, nr dowodu osobistego, prawo jazdy, paszportu czy numeru konta bankowego. W przypadku konieczności dokonania płatności za zamieszczone ogłoszenie Firmy, użytkownik może zostać przekierowany na bezpieczną stronę swojego banku lub może być poproszony o podanie numeru karty płatniczej, który powinien wpisać w bezpiecznym formularzu by uiścić opłatę.

Ujawnienie danych może nastąpić w przypadku, gdy Właściciel Portalu i Katalogu Firm otrzyma prawny nakaz w stosunku do konkretnego Użytkownika od organów państwowych (sądów, policji) oraz w przypadku, kiedy zachodzi konieczność ochrony praw Portalu i Katalogu Firm.

Dane przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem środków zapobiegających ich utracie lub modyfikacji przez osoby niepowołane.

Każdy Użytkownik ma prawo do modyfikacji swoich danych osobowych i teleadresowych w dowolnym momencie oraz żądać ich usunięcia poprzez kontakt z właścicielem Portalu i Katalogu Firm poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: weselnyexpert@gmail.com

Właściciel Portalu i Katalogu Firm może odmówić usunięcia danych, jeśli nakazują tego przepisy prawa, bądź sytuacja prawna między Użytkownikiem a Właścicielem Portalu i Katalogu Firm nie jest ostatecznie uregulowana.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdy Użytkownik korzystający z Usług płatnych może w ciągu 14 dni od dokonania płatności za wybraną Usługę płatną odstąpić od umowy.
W przypadku odstąpienia, które powinno być przesłane drogą email na adres weselnyexpert@gmail.com umowa jest uznawana za niebyłą, a środki finansowe, które Użytkownik wpłacił na konto Właściciela wybierając Usługi płatne, zostaną zwrócone na konto z którego zostały otrzymane w kwocie obniżonej o wartość przeliczeniową, w której usługi płatne Użytkownika były aktywne.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

Po upłynięciu okresu promocyjnego/darmowego na korzystanie z płatnych Usług, każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z Portalu lub Katalogu Firm bez konieczności płatnego korzystania z Portalu lub Katalogu Firm. Jednak po tym okresie każdy Użytkownik może przedłużyć pakiet lub wybrać inny płatny bądź nie.
W przypadku rozwiązania Umowy w trakcie trwania okresu aktywnego pakietu, wpłacona kwota za cały okres pozostaje po stronie Właściciela bez możliwości zwrotu.
Rozwiązanie umowy nie wymaga podania przyczyny i może nastąpić w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy dany Użytkownik łamie Regulamin lub działa na szkodę Portalu lub Katalogu Firm, Właścicielowi przysługuje możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy, które będzie poprzedzone pisemnym upomnieniem wysłanym drogą elektroniczną. Jeśli działania na szkodę Portalu lub Katalogu Firm lub łamanie Regulaminu nie zostanie zaprzestane po wysłaniu upomnienia, Konto natychmiast zostanie usunięte.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Właściciel Portalu i Katalogu Firm nie ponosi odpowiedzialności za:
-jakość usług świadczonych przez Użytkowników, których usługi są promowane w Katalogu Firm lub na Portalu
-sposób realizacji umów przez Użytkowników, których usługi są promowane w Katalogu Firm lub na Portalu
-działania osób trzecich na Koncie Użytkownika, którym Użytkownik udostępnił dane do konta
-przerwy  w działaniu Portalu lub Katalogu Firm wynikłe z przyczyn niezależnych lub sił wyższych

 

REKLAMACJE

Każdy Użytkownik Portalu i Katalogu Firm ma prawo do złożenia reklamacji na adres weselnyexpert@gmail.com, w której powinien zawrzeć swoje dane teleadresowe oraz przedmiot reklamacji.
Właściciel odpowiada na złożone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania, a odpowiedź wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej, z której wpłynęła reklamacja.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązujący regulamin może ulec zmianie o czym zostaną powiadomieni użytkownicy Portalu oraz Użytkownicy Katalogu Firm, którzy założyli konto w okresie, kiedy obowiązywał regulamin przed wprowadzeniem zmian. W przypadku, gdy Użytkownicy nie zaakceptują nowego brzmienia Regulaminu, mogą zrezygnować z korzystania z Portalu i Katalogu Firm po zakończeniu okresu, na jaki wykupiony został wybrany pakiet. W tym okresie Użytkownik będzie korzystał z Portalu i Katalogu Firm na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
Użytkowników Portalu oraz Katalogu Firm obowiązuje od 9 maja 2017 r.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie reguluje polskie prawo według obowiązujących przepisów.

Spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Właściciela Portalu i Katalogu Firm.